• баннер
 • баннер1
 • баннер2
 • Машина ' у у у у у у у

  Машина ' у у у у у у у

 • Кухня幂幂幂幂幂幂幂幂幂幂幂幂幂

  Кухня幂幂幂幂幂幂幂幂幂幂幂幂幂

 • Наногубка

  Наногубка

Нәрсәбезэшлибез吗?

 • кухня——чиста-целлюлоза-губка-блок3

ЯнченгОукайГубкаПродуктларООО2009елдаоешкан,аныңмәйданы10000квадратметр。Безнең ком а ани Дафенг шәһәрендә ко а а а к。Мондагыхәрәкәтбикуңайлы:Янченгаэропортыннан40чакрым,Дафенгпортыннан30чакрымераклыкта(миллиберенчекласслыпорт)。Безнеңкомпанияһәрвакыт“кешеләргәюнәлтелгән,яхшыиман,сыйфатышандыруһәмхезмәткүрсәтү“операцияфәлсәфәсенәиярәчәк,бөтенклиентларөчендә,читилдәдәюгарысыйфатлыгубкапродуктларыбеләнтәэминитү。

Baidu
map