• బ్యానర్
 • బ్యానర్1
 • బ్యానర్2
 • కారు వాషింగ్ స్పాంజ్

  కారు వాషింగ్ స్పాంజ్

 • కిచెన్ క్లీన్ స్పాంజ్

  కిచెన్ క్లీన్ స్పాంజ్

 • నానోస్పాంజ్

  నానోస్పాంజ్

ఏమిటిమనంచేస్తామా吗?

 • వంటగది——క్లీన్——సెల్యులోజ్——స్పాంజ్——బ్లాక్3

盐城欧凯స్పాంజ్ ప్రొడక్ట్స్ కో。2009年,లిమిటెడ్లోస్థాపించబడింది,ఇది10000చదరపుమీటర్లవిస్తీర్ణంలోఉంది。మా కంపెనీ డాఫెంగ్ నగరంలో ఉంది。ఇక్కడట్రాఫిక్చాలాసౌకర్యవంతంగాఉంటుంది:యాన్చెంగ్విమానాశ్రయంనుండికేవలం40కిలోమీటర్లుమరియుడాఫెంగ్పోర్ట్(జాతీయఫస్ట్——క్లాస్పోర్ట్)నుండి30కిలోమీటర్లదూరంలోఉంది。స్వదేశంలోమరియువిదేశాలలోఉన్నక్లయింట్లందరికీఅధిక——నాణ్యతస్పాంజ్ఉత్పత్తులనుఅందించడానికిమాకంపెనీఎల్లప్పుడూ”ప్రజల——ఆధారిత,మంచివిశ్వాసం,నాణ్యతహామీమరియుసేవమొదట”యొక్కఆపరేషన్ఫిలాసఫీనిఅనుసరిస్తుంది。

Baidu
map