• பதாகை
 • பேனர்1
 • பேனர்2
 • கார் கழுவும் கடற்பாசி

  கார் கழுவும் கடற்பாசி

 • சமையலறை சுத்தமான கடற்பாசி

  சமையலறை சுத்தமான கடற்பாசி

 • நானோகடற்பாசி

  நானோகடற்பாசி

என்னநாங்கள்செய்கிறோம்吗?

 • சமையலறை——சுத்தமான——செல்லுலோஸ்——ஸ்பாஞ்ச்——பிளாக்3

盐城Oukai海绵制品有限公司澳门188bet开户网址2009年இல்நிறுவப்பட்டது,இது10000சதுரமீட்டர்பரப்பளவைக்கொண்டுள்ளது。எங்கள் நிறுவனம்大丰நகரில் அமைந்துள்ளது。இங்குபோக்குவரத்துமிகவும்வசதியானது:யான்செங்விமானநிலையத்திலிருந்து40கிலோமீட்டர்கள்மற்றும்டாஃபெங்துறைமுகத்திலிருந்து30கிலோமீட்டர்கள்(தேசியமுதல்தரதுறைமுகம்)。உள்நாட்டிலும்வெளிநாட்டிலும்உள்ளஅனைத்துவாடிக்கையாளர்களுக்கும்உயர்தரகடற்பாசிதயாரிப்புகளைவழங்க,எங்கள்நிறுவனம்எப்போதும்”மக்கள்சார்ந்த,நல்லநம்பிக்கை,தரஉத்தரவாதம்மற்றும்சேவையின்முதல்”செயல்பாட்டுத்தத்துவத்தைப்பின்பற்றும்。

புதியவருகை

Baidu
map