• דֶגֶל
 • באנר1
 • באנר2
 • ספוגלשטיפתמכוניות

  ספוגלשטיפתמכוניות

 • ספוגנקילמטבח

  ספוגנקילמטבח

 • ננוספוג

  ננוספוג

מהאנחנועושים吗?

 • מטבח——נקי——צלולוזה——ספוג——בלוק3

盐城Oukai海绵制品有限公司澳门188bet开户网址הוקמהבשנת2009年המשתרעתעלשטחשל10000מ”ר。החברהשלנוממוקמתבעיר大丰。התנועהכאןנוחהמאוד:רק40ק”ממנמלהתעופהשליאנצ”נג,ו-30ק”ממנמל大丰(נמללאומיבמחלקהראשונה)。החברהשלנותמידתפעללפיפילוסופייתהפעולהשל”מכווןאנשים,תוםלב,אבטחתאיכותושירותתחילה”כדילספקמוצריספוגבאיכותגבוההלכלהלקוחותהןבביתוהןבחלו”。

Baidu
map