• דֶגֶל
 • באנר1
 • באנר2
 • ספגלטיפ

  ספגלטיפ

 • ספ

  ספ

 • ננוספוג

  ננוספוג

מהאנחנועושים吗?

 • מטבח——נקי——צלולוזה——ספוג——בלוק3

盐城Oukai海绵制品有限公司澳门188bet开户网址הוקמהבשנת2009年המשתרעתעלשטחשל10000מ”ר。大丰。התנועהכאןנוחהמאוד:רק40ק”ממנמלהתעופהשליאנצ”נג,ו-30ק”ממנמל大丰(נמללאומיבמחלקהראשונה)。החברהשלנותמידתפעללפיפילוסופייתהפעולהשל”מכווןאנשים,תוםלב,אבטחתאיכותושירותתחילה”כדילספקמוצריספוגבאיכותגבוההלכלהלקוחותהןבביתוהןבחלו”。

מוצריםתכונה

Baidu
map