• դրոշակ
 • դրոշակ1
 • դրոշակ2
 • Ավտոլվացմանսպունգ

  Ավտոլվացմանսպունգ

 • Խոհանոցիմաքուրսպունգ

  Խոհանոցիմաքուրսպունգ

 • ՆանոՍպունգ

  ՆանոՍպունգ

Ինչմենքանումենք?

 • խոհանոց——մաքուր——ցելյուլոզա——սպունգ——բլոկ3

188BET亚洲体育平台盐城O澳门188bet开户网址ukai海绵制品有限公司-նհիմնադրվելէ2009թվականին,որըզբաղեցնումէ10000քմտարածք։ՄերընկերությունըգտնվումէԴաֆենգքաղաքում:Երթևեկություննայստեղշատհարմարէ՝Յանչենգօդանավակայանիցընդամենը40կմևԴաֆենգնավահանգստից(ազգայինառաջինկարգինավահանգիստ)30կիլոմետրհեռավորությանվրա:Մերընկերությունըմիշտկհետևի«մարդկանցկողմնորոշված,բարեխիղճ,որակիապահովումևսպասարկումառաջինհերթին»գործունեությանփիլիսոփայությանը”ապահովելուբարձրորակսպունգայինարտադրանքբոլորհաճախորդներիհամարինչպեստանը,այնպեսէլարտերկրում:

Baidu
map